Back

Naše školička sídli v centru Hradce Králové, přesto je umístěna mimo rušné tahy v klidné ulici. Máme k dispozici dvůr s terasou a zahrádku, na které děti najdou jak prostor pro péči o rostliny, tak malé pískoviště a dětský zahradní domek. V domě je připraveno několik místností, které jsou vybaveny kvalitním nábytkem přizpůsobeným velikostí a potřebám dětí.  K dispozici je knihovnička s českými i anglickými knihami pro děti, dílnička pro rukodělné práce a polytechnické aktivity i výtvarný koutek s pestrým materiálem pro vlastní tvorbu dětí. Připraven je prostor pro společné cvičení rovnováhy a koordinace a hudební koutek.

Hlavním cílem předškolních programů je umožnit dětem všestranný rozvoj a poskytnout jim prostor, kde se mohou koncentrovat a přirozeně objevovat nové věci.

Prostor je proto rozčleněn do sekcí, kde děti najdou tematické materiály odstupňované dle věku/náročnosti.
Každá sekce se pak věnuje rozvoji některé z následujících oblastí:

Interiéry školičky

Exteriéry školičky

Bilingvní dětská školička

Praktické dovednosti:

(rozvoj koordinace, motoriky)

Děti se věnují praktickým aktivitám a pečují tak samy o sebe i o prostředí kolem sebe. Děti trénují ovládání svého vlastního těla. Máme dostatek času a můžeme děti podpořit v tomto postupném rozvoji už od raného věku. Když se dítě dokáže samo převléct, obout si správně boty, zamést si po sobě drobečky po svačině nebo správně zalít květiny, nejenže to znamená velký pokrok v rámci jeho vlastní koordinace a rozvoje motoriky, ale významně to přispívá i k rozvoji jeho soustředění, sebevědomí a nezávislosti. Prostor pro zlepšování praktických dovedností a jemné motoriky je pak především v kuchyňce a u stolečků s výtvarným tvořením. Důležitou součástí praktických dovedností je i polytechnická zručnost, která je zastoupena pracovním stolem – ponkem – v prostoru zastřešené terasy. Vrtání do dřeva nebo třeba šroubování – to je hit 🙂 

Smyslové dovednosti:

(rozvoj smyslového vnímání)

Prací se smyslovým materiálem děti rozvíjejí a zdokonalují své smyslové vnímání po všech směrech, ať už jde o rozvoj hmatu, zrakového vnímání a barvocitu, čichu nebo sluchu v rámci hudebního koutku. Rozkládání a opětovné skládání některých materiálů procvičuje analytické dovednosti, kritické myšlení a podporuje vlastní tvořivost a představivost dětí. Smyslový materiál je součástí hlavní místnosti, která je vybavena úžasně příjemným kobercem. Kdo chce, může tak materiál prozkoumávat na zemi. 

Bilingvní dětská školička
Bilingvní dětská školička

Jazykové dovednosti:

(rozvoj slovní zásoby, základy čtení a psaní)

Materiál v jazykové oblasti je navržen tak, aby nejenže obohatil slovní zásobu dítěte, ale aby celistvě podpořil jeho schopnost vyjádřit se, porozumět čtenému textu a ovládat ruku v rámci prvních pokusů o psaní. Děti se seznámí se základy fonetiky (řečové zvuky) jak v českém, tak anglickém jazyce a prozkoumají tvary písmen abecedy. Součástí jazykové oblasti je krásná knihovnička a čtecí koutek, kde si mohou děti nerušeně knihy prohlížet a zamilovat se do nich. Čtecí koutek, stolečky pro práci s písmeny i polička s jazykovým materiálem – vše u nás najdete v hlavní místnosti.

Matematika:

(rozvoj logického a později i abstraktního myšlení)

V hlavní místnosti najdete i poličky se základním materiálem pro oblast matematiky. V ní vždy děti nejprve prozkoumávají konkrétní a jednoduché pomůcky a postupně přechází k abstraktnímu. Od základního počítání s konkrétními předměty, přes objevování různých rozměrů, trénink paměti, až po představení základních číslic a v pokročilé fázi i základní matematické operace – matematický materiál vyvinutý doktorkou Montessori každému umožní objevit tolik, kolik chce, a rozvinout přitom své matematické myšlení. 

Bilingvní dětská školička
Bilingvní dětská školička

Svět kolem nás:

(rozvoj vnímání kultury a přírody)

Děti postupně zjišťují souvislosti světa, který je obklopuje. Ať už jde o přírodu a péči o ní, nebo o jednoduché věci, jako jsou časové zákonitosti (hodiny, dny, týdny, měsíce, roční období a jejich opakování) až po komplexnější témata typu rozmanitosti lidských kultur ve světě. Pomocí písniček, příběhů, her a dalších pestrých aktivit představujeme dětem různé kulturní tradice a zvyky a postupně objevujeme i kultury a zvyklosti jiných zemí. Svět kolem nás objevujeme především venku – na zahradě, v parcích nebo na hřišti. Pomocný materiál a prostor pro sdílení kultur a představování si zvyků a tradic je v hlavní místnosti, kde máme i piano.